Met je kop in het zand?

Na een analyse weet je meer en kun je betere keuzes maken

Als op uw terrein een verontreiniging is aangetoond die de status heeft van ‘een geval van ernstige bodemverontreiniging’, zal een risico-analyse bepalend zijn of er wel of niet met spoed gesaneerd moet worden. Een dergelijke risico-analyse kan leiden tot onverwachte verplichtingen op korte termijn en niet-gewenste situaties. Daarom is het belangrijk om de risico-analyse op een slimme wijze uit te voeren en de consequenties daaruit goed te overzien.

Wanneer de bodemverontreiniging niet als ‘een geval van ernstige bodemverontreiniging’ wordt beschouwd, of als uit de risico-analyse blijkt dat een sanering niet op korte termijn noodzakelijk is, kunt u desondanks overwegen om toch (direct) tot saneren over te gaan. Onze wetgevers bepalen immers niet welke risico’s u zelf wilt nemen! Bent u bijvoorbeeld bereid om dat beetje asbest in uw achtertuin toch te accepteren? Of bent uw bereid om uw werknemers bloot te stellen aan de verontreiniging, puur omdat de wet dat toelaat?

Het is niet mogelijk om het feitelijke reële risico vast te stellen. Het is wel mogelijk om hierover met gezond verstand na te denken en keuzes te maken die bij u passen en waarbij u zich gerustgesteld voelt. Het gaat immers over uw terrein, uw belang en uw verantwoordelijkheid. Ook BODEMkompas kan en mag dit niet voor of namens u bepalen. BODEMkompas kan en u wel terzijde staan in uw afwegingsproces. Dat doen we door concrete informatie aan te reiken en kritieke zaken uit te sluiten, of juist aan te wijzen. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op.

Hans van Vliet
Milieukundig adviseur, BODEMkompas
06-12803587


    Naam
    Telefoonnummer