Wil je meer achtergrond?

Een goede basis voor verantwoorde keuzes

Wanneer alle noodzakelijke meet- en analyseresultaten bekend zijn, dient uit deze informatie afgeleid te worden hoe de milieukundige situatie van uw bodem er uit ziet of er uit komt te zien. Soms is dat heel duidelijk en heel eenvoudig, maar lang niet altijd. Het betreft specialistenwerk. Meerdere mensen kunnen een belang hebben bij de wijze waarop de resultaten worden geïnterpreteerd. Het onderzoeksbureau wil graag laten zien dat ze goed werk hebben geleverd, ook wanneer dat misschien niet helemaal goed is gelukt. De aannemer wil graag zo veel mogelijk graven, de koper van uw terrein wil graag zo veel mogelijk zekerheid en de vergunningverlenende ambtenaar wil graag een ‘sluitend dossier’. Resultaten kunnen nu eenmaal op diverse manieren worden verwoord; een ‘half leeg glas’ kan ook ‘half vol’ worden genoemd, het is maar waar je de nadruk legt.

Allereerst dien je er zeker van te zijn of het onderzoek correct is uitgevoerd om antwoord te krijgen op uw vraag, of de juiste (risico)analyses zijn gemaakt die passen bij uw situatie en omstandigheden, of de opzet van de sanering past bij uw toekomstverwachting, of de uitvoering van de sanering overeenkomt met de doelstellingen, of …

Laat BODEMkompas met u meekijken, u uitleggen wat de betekenissen zijn en welke consequenties die hebben. En laat BODEMkompas u adviseren. Eerlijke antwoorden op eerlijke vragen. De basis voor de juiste beslissingen.

Hans van Vliet
Milieukundig adviseur, BODEMkompas
06-12803587


    Naam
    Telefoonnummer