Hoe grondig wil je het hebben?

Informatie vooraf, in plaats van vervelende verrassingen achteraf

Of u een woning of alleen een bouwkavel wilt kopen. Of u een bedrijfspand wilt overnemen of u gaat het huren. Of u op die nieuwe plek een moestuintje, een zandbak, een garage, een bedrijfspand of een zware industrie in gebruik gaat nemen. Tientallen redenen en aanleidingen zijn te bedenken om vooraf vast te stellen of de bodem van die locatie is verontreinigd en zo ja, in welke mate dat is. Een verontreiniging kun je niet altijd zien of ruiken en je kunt sowieso niet in de bodem kijken. In dat geval is er eigenlijk maar één optie, namelijk het uitvoeren van een bodemonderzoek. In veel gevallen wordt dat verplicht gesteld door de gemeente of de omgevingsdienst en vaak wordt dat ervaren als een kostenpost waarop niet was gerekend.

Uit het onderzoek kan blijken dat de bodem niet is verontreinigd. Ondanks dat dit natuurlijk een goed bericht zal zijn, worden de kosten voor het onderzoek dan toch vaak ervaren als ‘weggegooid geld’ waar je niets aan hebt gehad. Natuurlijk is dat niet juist, want het levert in de eerste plaats gemoedsrust op. Maar tevens heeft u een bewijsmiddel dat u eigenaar of gebruiker bent van een ‘schone’ locatie, waarvan u veel voordelen heeft bij onder andere diverse vergunningaanvragen.
Wat uw motivatie voor het onderzoek ook is, het zal in alle gevallen een meerwaarde voor u hebben. Een voorwaarde daarvoor is natuurlijk dat het onderzoek gedegen wordt uitgevoerd. Als u meer wilt weten over wat BODEMkompas verstaat onder een goed onderzoek:

Hans van Vliet
Milieukundig adviseur, BODEMkompas
06-12803587


    Naam
    Telefoonnummer